3. Lov půdního hmyzu zemními pastmi

24.02.2014

Na následujících řádcích si popíšeme další způsoby lovu hmyzu. Opustíme patro rostlinné vegetace a zaměříme se na hmyz žijící na povrchu půdy nebo v její svrchní vrstvě. Na konci článku si řekneme pár slov o údajích, které je nutné si při jakémkoli sběru zaznamenat.

Zemní past
Zemní past

Zemní pasti

Hmyz žijící na povrchu půdy se chytá pomocí zemních pastí. Jde především o druhy s nenápadným způsobem života. Přes den je spatříme jen vzácně, jsou schovaní ve svých úkrytech. Aktivní jsou převážně v noci. V porovnání s předcházejícími metodami je sběr pomocí zemních pastí velmi efektivní s vynaložením relativně malého úsilí. Je to metoda vhodná k výzkumu celého epigeonu (druhů žijících na povrchu půdy).

 

Zemní past je jednoduchým nástrojem k odchytu živočichů. Past může vypadat různě, vždy jde ale o nádobu s konzervačním médiem nebo návnadou zapuštěnou do země. Zhotovuje se vyhloubením díry o velikosti nádoby. Tu posléze vložíte do díry a terén okolo pasti zhutníte.

 

Hrdlo nádoby by mělo být v úrovni okolního terénu. Případné mezery mezi nádobou a terénem je nutné utěsnit. Nádobu může být např. sklenice, plastové kelímky, či plechovky; ideální je použití dvojice do sebe vložených plastových kelímků.

 

V tomto případě je vybírání pastí velice jednoduché. Vnější plastový kelímek zůstane zapuštěný v terénu a vytahujete pouze vnitřní kelímek, v němž je úlovek. U skleněných, či plechových nádob bohužel musíte po ukončení sběru celou past demontovat.

 

Ke konstrukci zemních pastí patří stříška. Ta zabraňuje, aby se do pasti dostávala dešťová voda, opad listů a další nechtěný materiál. Stříška může být zhotovena buď z přírodního materiálu (kousek kůry, odřezek dřeva, plochý kámen), nebo z umělého materiálu (plechová, plastová popřípadě jiná destička). Mezery mezi hrdlem nádoby a stříškou se docílí pomocí podpěr (kameny, tyčky, apod.).

 

Proti vniknutí obratlovců (myšovití, plazi) lze hrdlo láhve opatřit síťovinou s různým průměrem ok. Zvolením různého průměru ok také můžete zajistit selekci velikosti lovených jedinců. Konstrukci lze doplnit i přiváděcími zástěnami (podobné jako při odchytu obojživelníků u silnic).

Zemní past
Zemní past

Zemní pasti s návnadou

Samostatnou kapitolou u zemních pastí je jiný způsob selekce – pomocí návnady. Různým složením návnady přilákáte odlišné druhy hmyzu. Zvolení správné návnady je často metodou pokusu a omylu.

 

Velmi častou skupinou hmyzu lovenou pomocí zemních pastí jsou střevlíkovití (Carabidae). Jako návnada pro druhy z této skupiny se často používá kousek masa, sýra nebo pivo. Dalšími používanými druhy návnad jsou kvasnice, ocet se solí či trus. Pomocí zemních pastí se kromě střevlíkovitých často chytají drabčíkovití (Staphylinidae), mrchožroutovití (Silphidae), pavouci (Araneae) a larvální stádia dalších skupin bezobratlých.

 

Do zemní pasti můžete dát:

 

  • pouze návnadu
  • návnadu i s konzervačním médiem
  • pouze konzervační médium.

 

Nádoba by jím měla být naplněna přibližně do 1/3. Můžete sáhnout po několika typech konzervačních médií, například formaldehyd (4%), etylenglykol (5%), propylenglykol, roztok chloridu sodného, nebo etylenglykolu s vodou a další.

 

Frekvence výběru pastí je pak ve velké míře ovlivněna právě zvoleným médiem, dále především počasím a dosavadními zkušenostmi. Mezi nejčastější frekvence výběru pastí patří výběry jednou denně, každý druhý den a jednou týdně. Ulovené jedince přesuneme do jiné nádoby, poznačíme si sběr a past opět nainstalujeme.

Údaje o sběru

V ideálním případě by každý sběr měl mít přidělené svoje nezaměnitelné číslo, popřípadě znak. Při obsáhlejším sběru je vhodné při značení lokalit využívat biogeografického členění ČR. Osvědčené je používání bioregionů, jako jednotek tohoto systému (např. BE-11 značí plochu č. 11 v beskydském bioregionu).

 

Každá smrtička, lahvička nebo sáček se sběrem by měly být ihned v terénu označeny číslem tak, aby se po návratu domů nemohl nasbíraný materiál zaměnit. Kromě čísla lokality je vhodné si ke každému sběru zaznamenat:

 

  • GPS polohu lokality
  • nadmořskou výšku
  • expozici, stav biotopu (květnatá louka, smíšený lesní porost)
  • teplotu
  • stav počasí

 

Samozřejmostí je datum, vhodná je i denní doba. Některé z těchto údajů si v budoucnu připomeneme a využijeme v článcích o preparaci hmyzu.

 

Autor: David Mazáč

Naše nabídka

Košík  

Nákupní košík je prázdny

Doručení 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
K úhradě 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Objednávka