5. Malaiseho pasti, nárazové pasti a feromony

06.03.2014

V první části seriálu o sbírání hmyzu byl popsán lov letícího hmyzu pomocí entomologické síťky. Hmyz přemisťující se vzduchem lze ulovit i jinými metodami. Tyto metody šetří lovci čas a není potřebný aktivní dohled při odchytu. Jsou to pasivní způsoby odchytu hmyzu (jako zemní pasti popsané ve 3. díle).

 Malaiseho past instalovaná na lesní světlině
 Malaiseho past instalovaná na lesní světlině

 

Malaiseho past

Zařízením pro lov hmyzu pohybujícího se vzduchem je Malaiseho past (též Malayseho past). Past je pojmenovaná po svém konstruktérovi René Malaiseovi.

 

Past je tvořena svislou stěnou a trychtýřovitým rukávem z monofilu. Využívá principu, že hmyz při letu narazí do svislé stěny a reaguje lezením na konec rukávu. Rukáv se postupně zužuje a je zakončen sběrnou nádobou s fixačním médiem.

 

Rukáv je orientován tak, že jeho konec je umístěn nejvýše z celé pasti. Je to tak proto, že hmyz má tendenci lézt nahoru. V konstrukci rozeznáváme dva typy pastí.

 

První typ je s konstrukcí. Ta je nejčastěji vyrobená z duralových tyčí a celkově nápadně připomíná konstrukci turistického stanu.

 

Druhý typ je bez konstrukce. Tento typ se připevňuje zavěšením na okolní stromy a ukotvením do země. Fixační médium je stejné jako jindy, především líh.

 

U Malaiseho pasti je, víc než u kterékoliv jiné, důležitý výběr vhodného místa pro instalaci. Nejlepší je umístění do prostoru bez vysoké bylinné vegetace. Ideální je instalace po směru převládajícího proudění vzduchu – tak, aby nám vítr „vháněl“ hmyz do pasti. Touto metodou se nejčastěji chytají dvoukřídlí (Diptera) a blanokřídlí (Hymenoptera).

 

Nárazové pasti

Druhým typem pastí pro odchyt letícího hmyzu jsou pasti nárazové. Mohou vypadat jako obdoba lesnických lapačů, které se používají pro odchyt kůrovců za pomoci uměle vytvořeného feromonu. Letící hmyz narazí do překážky (nejčastěji plastové desky) a padá do připravené sběrné nádoby s fixačním médiem. Past může fungovat s umělým feromonem i bez něj.

 

Intercept je označení pro nárazovou past, jenž se skládá ze svislé průhledné desky (ze skla nebo plexiskla) a pod ní v celé délce desky umístěnou sběrnou nádobou s fixačním médiem.

 

I zde hmyz narazí do průhledné překážky a ochromen padá do nádoby. Nárazové pasti se mohou umístit buď těsně nad povrch, nebo pomocí kladky vytáhnout do korun stromů. Těmito způsoby se nejčastěji sbírají brouci (Coleoptera).

Obr. 2 Intercept poslouží nejvíce, cílíme-li na sběr brouků (Coleoptera)

Intercept poslouží nejvíce, cílíme-li na sběr brouků (Coleoptera)

 

Autor: David Mazáč

Naše nabídka

Košík  

Nákupní košík je prázdny

Doručení 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
K úhradě 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Objednávka